Ordnett

Elektronisk oppslagsverk som du har tilgang til fra alle bibliotekets PC’er, og din egen hvis du er tilkoblet bibliotekets trådløse nett (BIB-GJEST/ KK-GJEST). Her finner du Ordnett.
Vi abonnerer på følgende språkpakker:
– Norsk riksmålsordbok
– Oxford pakken
– Fremmedspråkpakken (Arabisk, italiensk, engelsk, fransk, tysk og spansk)
– Engelsk-norsk/norsk-engelsk stor ordbok

Translate »