Bibliotekets lokalsamling

Kristiansand folkebibliotek har en bred samling av eldre og nyere litteratur om Sørlandet, med hovedvekt på Vest-Agder.

Samlingen vår omfatter alt fra bøker om industri og næring, slekts- og bygdebøker til kokebøker, og dette har vi samlet i 2. etasje i voksenavdelingen.

I tillegg til bøker, har vi også filmer, aviser, tidsskrifter og en foto- og postkortsamling.

Det meste er til utlån, og det som ikke kan lånes med hjem,  kan selvsagt benyttes i biblioteket.

En del lokalhistoriske bygdebøker fra Vest-Agder er nå også digitalisert og tilgjengelig i fulltekst, og her er en oversikt over en del av disse: Digitaliserte bygdebøker.

Spørsmål rettes til Sissel Hamre
sissel.hamre@kristiansand.kommune.no 
eller tlf: 38 12 49 27

Translate »