Lesestimulering

Kristiansand folkebibliotek tilbyr lesestimulering for grunnskolene i kommunen, fra 2. – 10. klassetrinn.

To barne- og ungdomsbibliotekarer besøker klassen etter avtale med lærer og presenterer bøker for klassen i to skoletimer. Det er brev fra elevene som bestemmer hvilke bøker som velges. Vi legger vekt på at det er leseopplevelsen som skal stå i fokus.

En kort presentasjoen av opplegget:
• Lærer avtaler tidspunkt for besøk fra biblioteket.
• Lærer motiverer elevene og får dem til å skrive brev til bibliotekarene. I brevet forteller de hva de har lest/liker å lese, hvilke hobbyer de har.
• Lærer sender gjerne med egne kommentarer om elevenes leseferdigheter.
• Ut fra brevene velges bøker til klassen. 16-18 titler, helst med 3 eks. av hver bok tas med.
• Liste over bøkene tas med til elevene.
• Bøkene lånes ut på ansvarlig lærers skolekort. (8 ukers lånetid)
• I løpet av 2 skoletimer presenteres alle bøkene.
• Elevene setter sine kommentarer på lista underveis, og på slutten av timene velger de en bok de kan begynne å lese i umiddelbart.
• Elevene bør lese minst en bok hver.
• Læreren kan selv bestemme hvor lang tid eller og hvor mange skoletimer de vil bruke til å jobbe med bøkene.
• Elevene kan for eksempel skrive lesejournal, bokomtaler, tegne ny forside, lese høyt for hverandre, dramatisere.

Spørsmål rettes til
Else Marie Nesse
eller tlf 38 12 49 39

 

Translate »