Klassebesøk

Vi setter stor pris på besøk fra skoler og barnehager! Til skoleklasser tilbyr vi orientering og omvisning etter avtale.
Lærer må kontakte barne- og ungdomsavdelingen på hovedbiblioteket tlf. 38 12 49 36 for å avtale tid for besøket.
Vi ønsker at klassen er hos oss i ca. to skoletimer. Før omvisning i avdelingene har vi en kort orientering om biblioteket, hva man kan låne og hvor lenge man kan låne, hvordan man låner osv. Resten av tiden disponerer elevene til å finne seg bøker, spørre bibliotekaren om tips, hjelp o.l, bli kjent i avdelingen, lese, låne bøker (ved skranke eller automat). Så er det læreren som gir beskjed om når besøket er slutt.

Elevene må ha lånekort for å kunne låne. Alle elever i Kristiansand kommune har fått lånekort via skolen. Dette kortet skal også brukes på folkebiblioteket.

For de skolene som ikke er en del av Kristiansand kommunes skoler, har vi følgende rutine:

Læreren må i god tid før klassebesøket hente innskrivningskort i barneavdelingen. Disse deles ut til elevene som tar dem med hjem til de foresatte som fyller ut kortet. Lærer samler inn blankettene og leverer dem til barneavdelingen senest dagen før klassen skal komme hit. Lånekortene er da klare til klassen kommer, og de kan låne det de ønsker.
Spontane besøk er også flott, men da kan vi ikke tilby informasjon og omvisning!
Omvisning i voksenavdelingen på hovedbiblioteket

Hele klasser eller grupper av voksne studerende, kan få omvisning i voksenavdelingen, samt orientering om bibliotekets tilbud. Lærer/ansvarlig person bes ta kontakt med biblioteket på forhånd for å avtale tidspunkt.

Spørsmål rettes til Else Marie Nesse
else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no
eller tlf. 38 12 49 39 / 90 84 07 34

 

Translate »