Klage er en samling tekster; brev, dagbøker og små notater fra og rundt en kirkegård. Her kommer både presten og graveren til orde, og de etterlatte eller snart døende fra den lille, norske bygda. Folk skriver brev til presten, til kirkegårdsvergen eller til kirkevergen for å forhøre seg rundt gravsteder eller klage på plassen man har fått eller hvordan regler og vedlikehold blir praktisert

Her er en mann som klager over at han ikke får plante den busken han vil på konas grav, eller han som klager over at busker og trær er saget ned der han skal ligge en gang i fremtiden. Her er turgåerne som mener at de har sett fra toppen av fjellet at kirkegården er i bevegelse bort fra bygda, og de som klager over å ha fått tildelt gravplass på nabokommunens kirkegård.

Med stor humor, ironi, varme og et finslipt språk, skriver Inghill Johansen fram dødsangsten i mennesker, men også hvordan livet til syvende og sist også er fryktelig praktisk innrettet. Presten tenker på ting han ikke burde tenke på når han snakker med folk i sorg, og det spiller faktisk en rolle hvor vannledningene går når man skal vanne en hel kirkegård.

Mirjam Kristensen
spesialkonsulent på biblioteket

Translate »