Hvordan låne

Lånekort
Alle over skolepliktig alder (6 år) kan få eget lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Lånekortet er gratis.
For å få lånekort, må du fremvise gyldig legitimasjon med bilde.

Vi utsteder to typer lånekort:

Lokalt lånekort –
som du kun kan bruke ved Kristiansand folkebibliotek.
Institusjoner slik som skoler, barnehager mv. kan kun få lokalt lånekort.

Felles lånekort –
som du kan bruke ved alle norske bibliotek som har tatt i bruk felles lånekort. Når vi utsteder felles lånekort må vi registrere hele personnummeret ditt (11 siffer).

Du må alltid ha med lånekortet for å kunne låne ved biblioteket. Pass derfor godt på lånekortet. Husk at lånekortet er et verdikort. Hvis du mister kortet er det viktig at du raskt gir biblioteket beskjed, slik at lånekortet blir sperret. Hvis du trenger nytt lånekort, koster det 50 kroner for voksne og 10 kroner for barn.

Når du har lånekort ved biblioteket, kan du i utgangspunktet låne det meste av bibliotekets materiale. Vær imidlertid oppmerksom på at noen spill og filmer har aldersgrense. En del av våre tidsskrifter, aviser og eldre bøker låner vi heller ikke ut. Disse må du benytte i biblioteket.

Fornye lån
Hvis det ikke er venteliste på det du låner, kan du forlenge lånetiden inntil 3 ganger. Video/DVD kan fornyes 1 gang.
For å fornye lån kan du logge deg inn på Min side eller bruke en av våre automater på biblioteket.

Selvbetjening
Biblioteket har innført selvbetjening. Du har selv ansvar for å registrere lån og levering på automatene og sjekke at innhold i lydbøker, språkkurs, dataspill og DVD-er er komplett. Det er viktig at du passer på at alt materiale blir korrekt levert, og ta med kvittering for levert materiale.

Dersom du har spørsmål angående materiale du har lyst til å låne, eller om du har andre spørsmål om biblioteket, hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med oss i biblioteket.

SMaSK – påminnelse på SMS
Du kan få en påminnelse på SMS 3 dager før det du har lånt forfaller. Logg deg da inn på Min side og velg SMaSk – påminnelse på SMS og registrer mobil-nummeret ditt. Denne tjenesten er gratis.

Velkommen som låner hos Kristiansand folkebibliotek

 

Translate »