Lær

Idunn

Idunn inneholder over 32 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder.

Tilgangen gjelder kun når du er tilkoplet bibliotekets nettverk.

 

 

Ordnett

Biblioteket gir deg tilgang til fire språkpakker i Ordnett:

– Norsk riksmålsordbok
– Oxford-pakken
– Fremmedspråk-pakken (Arabisk, italiensk, engelsk, fransk, tysk og spansk)
– Engelsk-norsk/norsk-engelsk stor ordbok

Du må være tilkoplet bibliotekets nettverk for å kunne bruke disse språkpakkene.

Translate »