Når:
22. september 2018-22. desember 2018 heldags
2018-09-22T00:00:00+02:00
2018-12-23T00:00:00+01:00
Avskygninger

En gruppeutstilling i Kunsten og litteraturens hus

 

22.sept – 22.des 2018

Vi har den store glede å invitere til åpningen av utstillingen AVSKYGNINGER i Kunsten og litteraturens hus (Kristiansand Kunsthall og Kristiansand Folkebibliotek).

Utstillingen åpner 22.september klokken 14:00. Gratis adgang.

Endre Aalrust
Monica Aasprong
Damir Avdagic
Hild Borchgrevink
Sofia Magdalena Eliasson
Andrea Galiazzo
Freya Sif Hestnes
Tormod Haugland og Annette Kierulf
Sveinn Fannar Johannsson
Ane Thon Knutsen
Janne Kruse
Jon S. Lunde

SHE’S A SHOW (Mette Moestrup og Miriam Karpantschof) Urd J. Pedersen Ellen Ugelstad Kirsti Van Hoegee

 

Kunsten og litteraturen har alltid næret hverandre, skygget hverandre og forsøkt å finne fram til felles meningsinnhold. I en tid hvor grensene mellom ulike fagfelt blir stadig tynnere, representerer kunsten og dens evne til å absorbere uttrykksformer et spenningsfelt i seg selv.

Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek har i samarbeid sendt ut en åpen utlysning for å finne ut av hva som skjer i dette spenningsfeltet akkurat nå. Avskygninger er en gruppeutstilling med 16 tverrfaglige kunstprosjekter som forsøker å aktivisere både kunsthallen og biblioteket som bevegelige og hendelsesorienterte rom. Gjennom maleri, fotografi, film, tekst og andre medier møter du 18 ulike kunstnere og forfattere som alle arbeider i skjæringsfeltet mellom fortellinger og bilder.

Koblingen mellom litteratur og kunst har de siste årene blitt møtt med stor interesse hos både institusjoner, enkeltkunstnere, forfattere og et generelt publikum. Institusjoner har invitert inn forfattere og billedkunstnere til å lage verk sammen eller inspireres av eldre litteratur og kunst; kunstnere trekker inn sine litterære inspirasjonskilder i verk og konsepter, og forfattere lar seg inspirere av billedkunsten og kunstnerne. Små forlag og festivaler setter stadig sammen program og utgivelser hvor kunstnere og forfatteres verk utfyller og kommenterer hverandre.

Fordi kunsthallen og folkebiblioteket ligger i samme hus og har en åpen struktur som inviterer publikum til å bruke alle etasjene, har det vært naturlig å samarbeide. Dette samarbeidet har vi gitt navnet «Kunsten og Litteraturens hus». Med Avskygninger ønsker vi å utvide horisonten ytterligere; både vår egen, publikums og byens horisont.

 

Foto: Endre Aalrust, Blending In, 2018

Translate »