Ordnett

Elektronisk oppslagsverk som du har tilgang fra alle bibliotekets PC’er, og din egen hvis du er tilkoblet bibliotekets trådløse nett. Her finner du Ordnett.
Vi abonnerer på følgende språkpakker:
– Norsk Riksmålsordbok
– Oxfords pakken
– Fremmedspråkspakken(Russisk, italiensk, engelsk, tysk, fransk og spansk)
– Tysk-norsk/norsk-tysk teknisk ordbok
– Engelsk-norsk/norsk-engelsk stor ordbok

Translate »