Vi søker etter en fleksibel og dyktig bibliotekar/skolebibliotekar i 100% stilling ved Vågsbygd bibliotek.

Vedkommende vil ha hovedansvar for bibliotekstilbudet til barn og ungdom i Vågsbygd og bidra aktivt med praktisk arbeid rettet mot alle aldersgrupper. Det inngår lørdags-, søndags- og kveldsarbeid i stillingen. En arbeidsdag i uka, samt søndagsvakter er lagt til hovedbiblioteket i byen.

I Vågsbygd jobber det totalt 7 personer i 4,6 årsverk. Det er en liten enhet der man er helt avhengig av at alle stiller opp for hverandre for å samlet sett få et best mulig resultat.

Vågsbygd bibliotek er kjent for godt formidlingsarbeid og mye aktiviteter, slik ønsker vi det skal være også i framtida. Vi trenger en medarbeider med god IKT-kompetanse.

Søknad sendes inn via Webcruiter: https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3496639388

 

Translate »