23. juni er planlagt sluttdato for ombyggingen på hovedbiblioteket, som startet opp i november i fjor. Det kan fortsatt oppstå forsinkelser, men det ser ut som prosjektet vil være fullført på tida.  Noe byggearbeid vil imidlertid foregå i kjelleren etter 23. juni. Biblioteket gjenbruker møbler i den grad det er mulig, heldigvis vil også noe nye møbler komme på plass etterhvert. Ombygging av et bibliotek medfører et stort flyttearbeid. Vi jobber kontinuerlig med å komme på plass i tilgjengelig areal, men en god del av flyttearbeidet vil nødvendigvis måtte finne sted etter 23. juni.

Translate »