Juryen for Sørlandets litteraturpris 2017 har nominert følgende forfattere:

Skjønnlitteratur:

1Gunstein Bakke: Havende, roman (Oktober, 2016) En tekst som rommer og utvider leserens undring og intellekt på en enestående måte. Havende utfolder seg fra side til side, idet den undersøker tid, tanker, refleksjoner og menneskeliv. En fragmentert roman som holdes sammen av sterke linjer gjennom historien som fortelles.
2Heidi Sævareid: Slagside, ungdomsroman (Gyldendal, 2016) Sterk ungdomsroman for lesere i alle aldre. Romanen bærer en engasjerende historie om identitet på en språklig poengtert måte, i måten den rommer lys og mørke, styrke og svakhet på. Fortellingens styrke ligger i de troverdige psykologiske dykkene inn i menneskenes sinn, i kroppene de besitter og i forholdet mellom dem.
3Jan Kristoffer Dale: Arbeidsnever, noveller (Kolon, 2016) Overbevisende novelledebut fra arbeiderklassen, som skildrer menneskene og det menneskelige med både kunnskap og empati. Vågalt pluss for dialekten i dialogene, som flyter godt i leserens hode

Sakprosa:

4Bjørn Berge: Landene som forsvant (Spartacus, 2016) En original og særdeles god ide, gjennomført med eleganse og opplagt nysgjerrighet til stoffet. Historiene om landene som ikke finnes lenger pirrer ikke bare vår historiske interesse, men sier oss en hel del om hvem vi som besitter vår egen samtid er.
5Kjell-Olav Masdalen: Erik Munk. Kriger, lensherre og bondeplager (Portal, 2016) Knytter lokal historie til det store nasjonale og regionale bildet på en interessevekkende måte. Den kritiske og grundige tilnærmingen til en historisk skikkelse mange kjenner som bondeplageren fra Agder, gir andre og nye innsikter til bildet av ham, og setter forståelsen av Munk inn i samtiden han levde i.
6Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart 1600-1920 (Portal, 2016) Sørlandsk storhetstid knyttet til maritim næring behandlet samlet og grundig over to bind. En fremstilling av skipsfarten på Sørlandet – både på vei opp og ned, over 400 år. Verket rommer ikke bare landsdelens økonomiske utvikling knyttet til skipsfarten, men også hvordan den fikk konkrete følger for menneskers liv og kultur.

 

 

 

Translate »