dsc_0482Som en følge av arbeidet med ombygging på hovedbiblioteket har vi måttet flytte vår samling med lokalaviser unna vei slik at arbeiderne kan komme til. Dette medfører dessverre at disse er utilgjengelig en periode framover.

Dersom du ønsker å se gjennom gamle avisutgaver, har vi et eget mikrofilmrom i 3. etasje. Dette kan bookes for to timer av gangen i skranken i 2. etasje.

Vi beklager at ombygginga medfører denne ulempen.

Translate »